JAHITURISM

Jäägri Grill võõrustab koostöös lähiümbruse jahiseltsidega nii eesti kui ka välismaa jahimehi. Jaht toimub vastavalt jahikalendrile.

Jahiteenus sisaldab jahikorraldust, majutust Kõrtsialuse Külalistemajas koos toitlustusega Jäägri Grillis.

Eriti populaarseks on kujunenud sügisene hanejaht, mis kestab 10. septembrist – 1. detsembrini. Hanejaht toimub roostikus ja rannaalal, mida jagub mööda rannajoont ca 14 km. Hanede peibutusjaht toimub kohalikel põldudel.

Jahiteenuse kasutamiseks on vajalik jahirelv, kehtiv relvaluba ja jahitunnistus, suurulukite puhul laskekatse.

Vastavalt seadustele võib Eestis jahti pidada ka välisriigi kodanik, kes ka omal maal omab jahitunnistust ja relvakandmisluba. Välisriigi kodanikule väljastatakse Eestis asuva jahipiirkonna omaniku või kutsuja taotlusel välismaalase jahitunnistus. Jahitunnistusi annab välja EJS keskus või tema poolt volitatud jahindusklubid. Välismaalane saab üle piiri tuua oma relva siis, kui tal on oma maa vastava asutuse poolt välja antud Euroopa Liidu relvapass.

Jahikalendri leiat siit.

Jahindusega seotud õigusaktid:
Seadusandlus: http://www.ejs.ee/et/tutvustus/seadusandlus.html
Jahieeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/264455
Relvaseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011009?leiaKehtiv

Jahiteenuse broneerimiseks palume ette registreerida:
Kalle Kohver
5163192
kalle@jaagrigrill.ee